Voor mannen met een midlife crisis

Een midlife crisis kan verwoestend zijn voor de man met de midlife crisis, zijn vrouw, de relatie en het gezin. De meerderheid van de sites of fora omtrent de midlife crisis staat vol met kreten van partners van vrouwen met een man in een midlife crisis. Vrouwen die op zijn zachtst gezegd (vaak in werkelijkheid enorm) last hebben van de midlife crisis van hun man. De sites en berichten op de fora betreffen nauwelijks of komen niet van de mannen met een mid life crisis zelf. Dat is echter wel de doelgroep van deze praktijk, want daar is natuurlijk de winst te behalen.

De meeste berichten op de fora´s komen van vrouwen met een man in een midlife crisis, omdat simpelweg meer mannen dan vrouwen in een ernstige mid life crisis verkeren. Echter dat wil niet zeggen dat de situatie bij de vrouwen die in een midlife crisis verkeren minder erg is. Vaak zijn de gevolgen daar zelfs nog wat ernstiger, met name wanneer er kinderen betrokken zijn.  Enkele voorbeelden van berichten en thema’s op sites en fora:

  • “Hoe ga je om met zijn midlife crisis? [1]
  • ¨12 Stappen Om De Midlife Crisis Van Je Man Op Te Lossen” [2]
  • “Omgaan met een partner met een midlife crisis” [3]
  • “Help mijn man heeft een midlifecrisis” [4]
  • “Hij zit in zijn midlife crisis? 5 tips” [5]
  • “Omgaan met een man in midlife crisis” [6]

Kortom, de omgeving heeft er enorm veel behoefte aan dat de midlife crisis verholpen of verzacht wordt. Deze bovenstaande kreten zijn geheel valide en mogen er zijn, want de midlife crisis kan verwoestende impact hebben op relatie en gezin. De doelgroep van de praktijk betreft mannen met een midlife crisis of een vermoeden van een midlife crisis. Primair daar valt te halen wat er door de omgeving gewenst of gehoopt wordt. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk ook in de omgeving constructieve bijdragen geleverd kunnen worden.

Midlife crisis; wat, hoezo?

Ik zal op deze plaats geen uitgebreide pyschologische uiteenzetting geven (de midlife crisis is zelfs geen officiële psychologische aandoening), daar zijn al voldoende sites voor beschikbaar, zie daarvoor de pagina met verwijzingen.  Op verzoek doe ik dit echter met plezier, stel je vraag dan ook gerust via e-mail.

De meest uitgebreide en kwalitatief beste uitleg in het Nederlands is mijns inziens te vinden op www.get-real.info, een site van Josine van Dongen, ook schrijfster van het boek ‘mannen in midlifecrisis’, een aanrader.

In het kort de essentie: De ene midlife crisis is de andere niet. Ze openbaren zich in allerlei gradaties – bij mannen tussen de 35 en 50 jaar oud – in velerlei gradaties van ernst. De crisis houdt zo´n 3 tot 10 jaar aan. Dit is relatief lang en hierin kan dan ook – op zijn zachtst gezegd – veel veranderen. Soms veranderen dingen ten goede, maar niet zelden heeft de midlife crisis van de man een hevige impact op hem- of haarzelf, de relatie en het gezin.

In de midlifecrisis voelen we ons oncomfortabel bij het idee dat ons leven half voorbij is. Dit stemt tot nadenken over wat we tot nu toe met ons leven gedaan hebben en bereikt hebben. Vaak gaat het gepaard met gevoelens dat we niet genoeg hebben bereikt, in welke zin dan ook, en dat nu het moment is om te veranderen en dat het anders te laat is. Het gaat vaak over verveling of ‘ niet meer willen’ met betrekking tot het werk, partner en sociale contacten. We voelen een sterke aandrang om – vaak grote – wijzigingen aan te brengen op een of meerdere van deze gebieden.

In een midlife crisis doorloopt een man verscheidene fases: Ontkennig Woede, Opnieuw beginnen, Depressie, Bezinning en Acceptatie. In de fase ‘Opnieuw beginnen’ wordt de meeste schade aangericht, vaak onomkeerbaar. Daarna komen de fases depressie en bezinning pas aan bod, waarin de man zich meer bewust wordt van wat er effectief gaande is.

Het doel van deze praktijk is de man in dit proces zo snel mogelijk bewust te maken en zo de schade zo veel mogelijk te beperken en te verzachten. Het betreft dus meer een crisisinterventie en -counseling dan therapie. De midlife crisis heeft veelal dieper liggende oorzaken die in een aparte behandeling vervolgens via reguliere therapie aangepakt kunnen worden.

Keuzes maken en voorkomen of verzachten van de schade

De doorgevoerde veranderingen in de fase ‘Opnieuw beginnen’ worden achteraf soms door de man of vrouw met een midlife crisis zelf en/of door de persoonlijke- of werkomgeving niet eens als verkeerd bestempeld. Soms wordt ook gezegd dat het inderdaad ook datgene was dat moest gebeuren of dat onvermijdelijk was. In dat geval is het echter wel bijna altijd zo dat er erg veel spijt bestaat op de manier waarop dat gebeurd is; impulsief, ondoordacht, zonder gedegen uitleg, zonder aankondiging, … . De ‘manier waarop’ verwoest in dat geval meer dan ons lief is en dat is vaak moeilijk te repareren.

In veel gevallen komen wij er echter nadat onze midlife crisis ten einde is echter toch vaak achter dat we de verkeerde beslissingen hebben genomen, hoe goed deze ook leken te zijn. Ook in dit geval geldt meestal dat er te veel verwoest is om dit nog terug te draaien, niet alleen door de genomen beslissing, maar met name door de manier waarop het proces is doorlopen. Dat leidt veelvuldig tot enorme spijt en daarnaast veelal tot een depressie, hoewel deze laatste vooral dieperliggende oorzaken heeft.

Het hoofddoel is dan ook niet onze midlife crisis te stoppen, maar ons bewust te worden van het proces, de manier hoe we ons gedragen en de consequenties van ons gedrag tijdens dit proces. Het doel is niet de veranderingen tijdens dit proces helemaal niet te weeg te brengen, maar deze wel beter af te wegen en de manier waarop ze gebeuren te sturen. Dit lijkt logisch, maar door de enorme drang en emoties die we voelen gebeurt dit toch vaak niet met alle gevolgen van dien.

Maar hoe dan?

De drang en de emoties zijn er. Deze mogen niet genegeerd worden, maar moeten geaccepteerd worden. Ze hebben een achterliggende oorzaak en een doel. Daar gaan we soms iets dieper op in tijdens de begeleiding, maar de belangrijkste principes die bij de begeleiding gebruikt worden zijn principes ter objectivering van deze drang en emoties. Verwar daarbij zeker niet objectivering met relativering. We relativeren de emoties, de drang en wellicht echte noodzaak tot verandering niet. Hoe objectiveren we? We gebruiken daarbij de leerfases van Maslow en traditionele coachingmodellen. Allereerst worden we bewust gemaakt van de situatie met behulp van de leerfases van Maslov. Vervolgens wordt aangeleerd bewust beter of zorgvuldiger met bepaalde situaties of keuzes om te gaan, om vervolgens onbewust betere of meer zorgvuldige keuzes te maken. Na de eerste fase van bewustwording worden in de fase waarin we bewust bekwaam worden de juiste keuzes gemaakt met behulp van traditionele coachingmodellen waarbij de positieve en negatieve aspecten van verandering objectief worden gewogen en ‘gechallenged’ worden.

Samengevat worden we ons dus bewust van het proces en maken daarin objectief doordachte keuzes in plaats van impulsieve.

De leerfasen van Maslow in combinatie met zorgvuldige afweging van keuzes

Laten we beginnen

In een eerste begeleidinggsgesprek wordt normaal al veel duidelijk en zijn er vaak veel ‘aha’ momenten. Daarnaast kan – hoe simpel ook – een eenvoudig niet wetenschappelijk onderbouwd testje vaak ook al leiden tot het besef dat we toch meer dan gemiddeld last hebben van gevoelens die veroorzaakt worden door een midlife crisis. Voor de geïnteresseerden is er op deze site ook een testje toegevoegd. Vul deze eens in en krijg een idee van je niveau van midlife gerelateerde drang en emoties. Wil je graag begeleid worden om de ‘stap naar de tweede helft’ in betere en met name zorgvuldigere banen te leiden maak dan een afspraak met me via het contactformulier waar je meteen zelf je dag, tijd en locatie kunt kiezen of kijk dan ook meteen even met wie je een afspraak maakt.

Maak een afspraak

of

Doe de test